Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Ловеч е учредена през 2019 г. на основание ЗСОМСААМСЗПФ на събрание организирано и ръководено от РЗИ – Ловеч.

 

Регионалната колегия на БАЗ – Ловеч (Колегията) е юридическо лице, регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България, съгласно Чл. 23. ал.1 от ЗСОМСААМСЗПФ.

Колегията упражнява своята дейност на територията, определена в Приложение към чл. 23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ, а именно:

Ловеч: общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица.

 

Всички зъботехници, които упражняват професията си на територията на колегията, задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 29 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.)  е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.

Контакти

Адрес

ул. Васил Петлешков №1, 5500

Регионален председател

+359 887 226 664

Имейл

office-lovech@baz.bg

Новини

Структура

Емил Христов

Председател

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-lovech@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 887 226 664

Полезни връзки